THI CÔNG MÀNG CHỐNG THẤM HDPE – HOÀN THIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY TÁI SỬ DỤNG NƯỚC KCN TAM THĂNG, QUẢNG NAM

mang-chong-tham-hdpe-1

Kết thúc hạng mục dùng vải địa kỹ thuật để gia cố nền và bao địa Soft Rock để tạo taluy. AT&T tiếp tục cung cấp & thi công hàn màng chống thấm HDPE cho hạng mục chống thấm hồ chứa nước thô.

mang-chong-tham-hdpe-2

mang-chong-tham-hdpe-3

Trải qua gần 1 tuần thi công màng chống thấm HDPE, Hạng mục hồ chứa nước thô đã được hoàn thiện. Vào sáng ngày 28/10, tất cả các tổ giám sát đã cho kiểm tra lần cuối và cho nước vào hồ.

mang-chong-tham-hdpe-4

mang-chong-tham-hdpe-5

mang-chong-tham-hdpe-6

Dự án Related