Giải pháp

23Th3

Tiêu chuẩn bao địa kỹ thuật Soft Rock

Mạnh Hoàng Giải pháp

Tiêu chuẩn cơ sở TC 01_2016/CTY.AT&T là tiêu chuẩn về Bao địa kỹ thuật Soft Rock được may bằng dàn máy chuyên dụng tại Việt Nam. Bao địa kỹ thuật Soft Rock được sản xuất từ vải địa kỹ thuật (geotextile), vừa có tính chất giữ đất và thoát nước tốt, vừa có độ bền […]